Αυτοματισμός Κτιρίου


Αυτοματισμός Κτιρίου

Αυτοματισμός Κτιρίου

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί διαρκώς νέες ανάγκες, που απαιτούν την "έξυπνη διαχείρισή" τους. Άνεση, ασφάλεια, ενεργειακή διαχείριση, συστήματα ελέγχου εισόδου, διαχείριση περιεχομένων multimedia, έλεγχος και επίβλεψη από απόσταση κ.α. είναι μερικές από τις βασικές αυτές ανάγκες.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου όπως SCHNEIDER, LEGRAND, ABB, THEBEN, SOMFY κ.α., διαθέτουν τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις. Η γκάμα αυτών των προϊόντων που σας προμηθεύει η KAFKAS Cyprus LTD, αποτελείται κυρίως από: υλικά KNX αλλά και άλλων πρωτοκόλλων, αυτόνομα συστήματα αυτοματισμού, ανιχνευτές κίνησης, επιτηρητές παρουσίας κ.α.