Κτιριακός Εξοπλισμός

Κτιριακός Εξοπλισμός

Η KAFKAS CYPRUS LTD σας παρέχει ευρεία γκάμα προϊόντων που αφορούν κτηριακές εγκαταστάσεις και αφορούν συστήματα ελέγχου εισόδου, συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης χώρων, υλικά για τη γείωση και για την αντικεραυνική προστασία κατασκευών, όπως και συστήματα αυτοματισμού ή συσκευές που αφορούν το «έξυπνο σπίτι», έτσι ώστε να καταστήσετε ασφαλή την προσωπική σας κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Σε συνεργασία με αναγνωρισμένες εταιρείες της αγοράς: LEGRAND, EATON, OLYMPIA ELECTRONICS, CTC, SOMFY, ΕΛΕΜΚΟ.

  • Έλεγχος εισόδου
  • Συστήματα ασφαλείας & πυρανίχνευση
  • Γείωση & Αντικεραυνική προστασία
  • Έξυπνο σπίτι