Η Διαφοροποίηση μας

Επενδύουμε διαρκώς σε εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία πληροφοριακών συστημάτων και πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό μας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρέτηση.
Η διαφοροποίησή μας συνοψίζεται στα εξής:

 • Καταστήματα εναρμονισμένα πλήρως με τη φιλοσοφία του «One Stop Shop», τα οποία εξασφαλίζουν στον πελάτη μας την κάλυψη όλων των βασικών του αναγκών σε προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών οχημάτων που επιτρέπει έγκαιρες παραδόσεις στο έργο και καθημερινή κάλυψη τυχόν ελλείψεων.

   

 • Κεντρική αποθήκη που ενισχύει, διασφαλίζει και τροφοδοτεί καθημερινά τα καταστήματά με βασικά αποθέματα.

   

 • Άριστη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (SAP, BI) που εξασφαλίζει ελαχιστοποίηση των λαθών, ταχύτητα στην ανταπόκριση και διευκόλυνση στην επεξεργασία δεδομένων.

   

 • Διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της KAFKAS CYPRUS LTD, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, στοιχεία που απαιτούνται για να ανταποκριθούν άριστα στις ανάγκες των πελατών.