Θέσεις Εργασίας

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού υλικού | Πάφος (Νέο κατάστημα!)

Εάν έχεις…

 

 • Εμπειρία στις πωλήσεις, ενθουσιασμό και πάθος για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών
 • Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και απόκτησης γνώσεων
 • Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας (επιθυμητές)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επικέντρωση στους στόχους και τα αποτελέσματα
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • 5μερη απασχόληση (8ωρη)
 • Συνεχή εκπαίδευση μέσω του Kafkas Institute of Training & Development
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης στο Δίκτυο Καταστημάτων ή και στις άλλες Διευθύνσεις

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.


HR GENERALIST | Limassol


HR Generalist has a broad knowledge of human resources functions, from hiring to onboarding and from employee compensation to evaluation.

Main Duties & Responsibilities

 • Assisting with the whole recruitment cycle, including posting job ads, scheduling and conducting interviews
 • Ensuring the onboarding & off boarding process
 • Assisting with employer branding strategies and activities (e.g. organizing and participating in career events)
 • Maintains compliance with state employment laws and regulations, and recommended best practices; reviews policies and practices to maintain compliance
 • Administer in a daily basis employee attendance and ensure that all employees’ personal files and records are filed and updated (electronic & paperwork)
 • Deals with internships and all related concerns


 Prerequisites

 • Minimum 2 years of experience in relevant positions
 • Degree in Human Resources Administration, or a related field
 • Thorough knowledge of employment related laws and regulations
 • Be familiar with HR metrics in order to prepare HR reports as needed
 • Excellent interpersonal, negotiation and conflict resolution skills
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Exceptional verbal & written communication skills
 • Detail-oriented and organized person


The Company offers 

 • Competitive remuneration package & extra benefits
 • Dynamic, prestigious and highly distinguished working environment (Best workplace award in
 • Cyprus for 2 years)
 • Among top industries in international market trends
 • Multiple learning & career opportunities

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.

 

Presales Engineer | Λευκωσία

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την διαχείριση του back office του τμήματος Β2Β και διασφαλίζει την σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μέσα από την εκπόνηση προσφορών, προγραμματισμό παραγγελιών και επικοινωνία με τους πελάτες.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος, account managers και back office και αναλαμβάνει την διαχείριση εισερχομένων που έρχονται κυρίως από τους account managers.
 • Μελετά τα αιτήματα των πελατών και έρχεται σε επαφή μαζί τους
 • Συντάσσει οικονομοτεχνικές προσφορές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών
 • Προτείνει πιο οικονομικές εναλλακτικές λύσεις που πληρούν τις προδιαγραφές, ή νέες καινοτόμες τεχνολογίες προσφέροντας προϊόντα με υπεραξία στους πελάτες
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές και BU’s για υποστήριξη στην εκπόνηση προσφορών
 • Γνωρίζει τον ανταγωνισμό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας αξιολογεί την αγορά – εντοπίζει ευκαιρίες
 • Ενημερώνει για τον ενδεικτικό χρόνο παράδοσης προ ανάθεσης
 • Επικοινωνεί με πελάτες για follow-up, και μεταφέρει τις συλλεγόμενες πληροφορίες στο υπόλοιπο τμήμα.
 • Καταχωρεί τις προσφορές στο σύστημα καταγραφής (Smartsheet, CRM κτλ.) και ενημερώνει ανάλογα το status, παράλληλα τηρεί τα στατιστικά στοιχεία των προσφορών που εκδίδονται.
 • Αναλαμβάνει διάφορα διαδικαστικά καθήκοντα που αφορούν το Εμπορικό τμήμα, όπως διευθέτηση παραδόσεων, αποστολών, ταχυμεταφορών, επικοινωνία με τμήματα υποστήριξης, ανοίγματα πελατών/προμηθευτών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ – ΤΕΕ Ηλεκτρολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφή.
 • 2 – 4 έτη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση ή στον κλάδο
 • Εμπορική αντίληψη και δυνατές διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνία, εξωστρέφεια, οργάνωση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αυτό-παρακίνηση και εστίαση στο αποτέλεσμα
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.


Key Account Manager | Λευκωσία


Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη του B2B πελατολογίου μέσω της δημιουργίας και διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, πάντα βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Διερευνά τον ανταγωνισμό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, αξιολογεί την αγορά και εντοπίζει τις εμπορικές ευκαιρίες
 • Πραγματοποιεί συμφωνίες για ανάπτυξη πωλήσεων με B2B πελάτες
 • Πραγματοποιεί συχνές συναντήσεις με υφιστάμενους Β2Β πελάτες για σκοπούς διερεύνησης και σύσφιξης των σχέσεων και παράλληλα εντοπίζει νέες προοπτικές συνεργασίας με νέους πελάτες.
 • Διαχειρίζεται την πληροφόρηση και συντονίζει τις ενέργειες των εμπλεκόμενων τμημάτων αναφορικά με πελάτες και προσφορές
 • Παρακολουθεί τις προσφορές και τις παραγγελίες των πελατών του σε συνεργασία με το Τμήμα Presales καθώς και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραγγελιών του
 • Παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες και τα προϊόντα κάνοντας προτάσεις για ανάπτυξη του προϊοντικού μείγματος
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση έργων
 • Εξασφαλίζει την αγαστή συνεργασία μεταξύ Δικτύου και B2B και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τα υπόλοιπα τμήματα που συνεργάζεται


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ – ΤΕΕ Ηλεκτρολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφή.
 • 2 – 4 έτη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση ή στον κλάδο
 • Εμπορική αντίληψη και δυνατές διαπραγματευτικές ικανότητες
  Ανεπτυγμένη επικοινωνία, εξωστρέφεια, οργάνωση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αυτό-παρακίνηση και εστίαση στο αποτέλεσμα
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.


Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού υλικού | Λευκωσία

Εάν έχεις…

 • Εμπειρία στις πωλήσεις, ενθουσιασμό και πάθος για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών
 • Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και απόκτησης γνώσεων
 • Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας (επιθυμητές)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επικέντρωση στους στόχους και τα αποτελέσματα
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • 5μερη απασχόληση (8ωρη)
 • Συνεχή εκπαίδευση μέσω του Kafkas Institute of Training & Development
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης στο Δίκτυο Καταστημάτων ή και στις άλλες Διευθύνσεις

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.


Presales Engineer Lighting | Λευκωσία


Κύριες αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη πωλήσεων
 • Υποστήριξη επικοινωνίας εξωτερικών-εσωτερικών πελατών/συνεργατών και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος για τα εξής:
 • Συλλογή πληροφοριών
 • Έκδοση & Προκοστολόγηση προσφορών
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Υποστήριξη προσωπικού καταστημάτων για θέματα προσφορών/παραγγελιών
 • Διαχείριση 3PL για τις φορτώσεις – δρομολογήσεις – παραδόσεις παραγγελιών
 • Έκδοση αναφορών ανοιχτών προσφορών & παραγγελιών
 • Φωτομετρικές Μελέτες (επικουρικά)


Απαραίτητα προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία, κατα προτίμηση στον τομέα φωτισμού (πωλήσεις, μελέτες, σχεδιασμός κτλ.)
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Outlook, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την επίλυση προβλημάτων
 • Εμπορική αντίληψη με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη εντός του πλαισίου συνεργασίας με την ΚΑΥΚΑΣ
 • Βασική γνώση συστήματος φωτομετρίας (π.χ Dialux)
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, θα θεωρηθεί σαν πλεονέκτημα
 • Γνώση ERP συστήματος (π.χ SAP) θα θεωρηθεί σαν πλεονέκτημα

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.


Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού υλικού | Λεμεσός

Εάν έχεις…

 • Εμπειρία στις πωλήσεις, ενθουσιασμό και πάθος για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών
 • Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και απόκτησης γνώσεων
 • Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας (επιθυμητές)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επικέντρωση στους στόχους και τα αποτελέσματα
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • 5μερη απασχόληση (8ωρη)
 • Συνεχή εκπαίδευση μέσω του Kafkas Institute of Training & Development
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης στο Δίκτυο Καταστημάτων ή και στις άλλες Διευθύνσεις

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ