Ευκαιρίες Καριέρας

Στην KAFKAS CYPRUS LTD χτίζουμε σε καθημερινή βάση ισχυρούς δεσμούς με τους εργαζομένους μας, ακούγοντας τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα επενδύουμε συστηματικά στη συνεχή εκπαίδευση τους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

5+1 λόγοι να μας επιλέξετε:

  1. Είμαστε η μόνη εταιρεία του κλάδου που αναπτύσσεται ραγδαία διαχρονικά.
  2. Το όραμα και οι αξίες μας, μας θωρακίζουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  3. Λειτουργούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές μας.
  4. Διαθέτουμε οργανωτικές δομές και συστήματα που διέπουν την εταιρεία σε όλο της το εύρος.
  5. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας.

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
The operation could not be completed.
Εισάγετε το όνομα σας
Εισάγετε το επώνυμο σας
Εισάγετε το τηλέφωνο σας
Invalid phone number
Select the position that you are interested in
Επισυνάψτε το CV σας
Το Βιογραφικό Σημείωμα είναι υποχρεωτικό
This CV File type is not valis only DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT are supported
Enter your message

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Kafkas Cyprus Ltd. με έδρα Μπουμπουλίνας 1ος όροφος, τηλ. +357 25724430, e-mail info@kafkas.com.cy καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της «φόρμας» και του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην Kafkas Cyprus Ltd. Η Kafkas Cyprus Ltd. προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση σας. Για να είναι βέβαιη Kafkas Cyprus Ltd. ότι συναινείτε στην επεξεργασία, θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επιβεβαίωσης της συναίνεσης σας και, αφού ακολουθήσετε τον σύνδεσμο (link) που περιέχει, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η καταχώρηση του Βιογραφικού σας έγινε με επιτυχία».


Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Kafkas Cyprus Ltd. με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος στον δικτυακό τόπο της Kafkas Cyprus Ltd., είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών, οι οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τα βιογραφικά σημειώματα που εσείς τοποθετείτε στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους και εν συνεχεία τα προωθούν σε ενδιαφερόμενους εργοδότες, μεταξύ των οποίων και στην Kafkas Cyprus Ltd.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Kafkas Cyprus Ltd. πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες της Kafkas Cyprus Ltd. που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την Kafkas Cyprus Ltd. μόλις διαπιστωθεί ότι δε θα γίνει προσφορά εργασίας ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από εσάς.

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Kafkas Cyprus Ltd. Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα βιογραφικά σας στοιχεία και, εφόσον πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας που έχετε αιτηθεί, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΟΡΟΙ

Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.


Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.
στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 1ος όροφος, τηλ. +357 25724430, e-mail: info@kafkas.com.cy.

Kαθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση: Μπουμπουλίνας 1ος όροφος, τηλ. +357 25724430, e-mail: info@kafkas.com.cy.
Παρακαλώ συμπληρώστε το reCAPTCHA
Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά