Η Τεχνική Σχολή Λάρνακας στη Κατασκευαστική μας μονάδα στην Θεσσαλονίκη

Στις 21 Μαρτίου οι εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής μονάδας ηλ. πινάκων στη Θεσσαλονίκη είχαν τη χαρά να φιλοξενήσουν μαθητές Τεχνικού Σχολείου και τους 2 συνοδούς καθηγητές τους. Επρόκειτο για μια ομάδα 13 σπουδαστών του κλάδου ηλεκτρολογίας από την τεχνική σχολή Λάρνακας Κύπρου. Τόσο οι εξειδικευμένοι εισηγητές κ.Στράτος Παπαιωάννου και κ. Μάριος Αβαρικιώτης όσο και τα μέλη της ομάδας του κατασκευαστικού Θεσσαλονίκης έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα η ατζέντα της ημερίδας είχε την παρακάτω θεματολογία :

11.00-13.00 (Εισηγητής κ. Στράτος Παπαϊωάννου):  

  • Παρουσίαση εταιρείας
  • Ξενάγηση στο χώρο παραγωγής
  • Περιγραφή του «ταξιδιού» κατασκευής ενός πίνακα (από την προσφορά στην τοποθέτηση)
  • Μέση Τάση (M/T, Πεδία Μ.Τ.)
  • Πρότυπα και πιστοποιήσεις


13.00-14.00 (Εισηγητής κ. Μάριος Αβαρικιώτης)

  • Έξυπνο Σπίτι

Με την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις μας, προσδοκούσαν εξοικίωση με τη νέα τεχνολογία στη βιομηχανία, μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την ενίσχυση των μελλοντικών επαγγελματικών προοπτικών τους.

Καθηγητές και μαθητές ενθουσιασμένοι δεν καθυστέρησαν να αποστείλουν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα προς τους διοργανωτές.